Werkterreinen

Werkterreinen mantelzorgmakelaar

In het werk van een mantelzorgmakelaar staan 5 werkterreinen centraal. Door deze samen te bespreken kan ik jouw zorgvragen zo volledig mogelijk in kaart brengen en je op meerdere terreinen ondersteuning bieden. Hierbij zullen de mogelijkheden binnen de WMO, WLZ, Jeugdwet en/of ZVW worden meegenomen.

Happy senior female in wheelchair and her husband near by
Deze werkterreinen zijn:

Zorg
Dit betreft zaken die betrekking hebben op persoonlijke verzorging, verpleging, individuele of groepsbegeleiding of bijvoorbeeld een opname in een zorginstelling.

Welzijn
Zaken zoals ondersteuning door hulpverleners, lotgenoten, en/of vrijwilligers.

Wonen
Alles wat te maken heeft met de woning, benodigde hulpmiddelen of aanpassingen in en om de woning. Het huishouden, maar ook maaltijden en vervoer vallen hieronder.

Werk
Zaken die ervoor zorgen dat de combinatie mantelzorg en werk samen kunnen gaan, waardoor er een betere balans tussen werk en mantelzorg ontstaat.

Inkomen
Dit betreft alle vraagstukken over inkomsten en uitgaven met betrekking tot de zorgsituatie.

Meer weten?

Neem contact op


Ghislaine Wolters | 06 22 40 53  75 | info@woltersmzm.nl
Torenroth 2, 6039 HA Stramproy

Scroll naar top