Vergoedingen en tarieven

Kosten en vergoedingen

Om een mantelzorgmakelaar in te zetten worden kosten in rekening gebracht. Indien u dit wenst kan ik samen met u kijken of er mogelijkheden zijn voor een vergoeding, zoals hieronder beschreven.

Aanvullende Zorgverzekering

In veel gevallen worden de kosten van een mantelzorgmakelaar vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. U kunt controleren of u hiervoor in aanmerking komt op uw zorgpolis bij het aanvullende pakket. Of u klikt hier: Overzicht vergoeding mantelzorgmakelaar (PDF)
Afhankelijk van de hoogte van de vergoeding kunt u mij inzetten voor een bepaald aantal uren.

PGB

Het vrij besteedbaar bedrag van een PGB van de Wet Langdurige Zorg kan worden ingezet om de kosten van een mantelzorgmakelaar te vergoeden. Afhankelijk van de hoogte van de vergoeding kunt u mij inzetten voor een bepaald aantal uren.

Werkgever

Als werknemer die ook mantelzorg verleent, kunt u informeren bij uw werkgever of een eventuele vergoeding mogelijk is.

MantelzorgNL Financiën (4)
Gemeente

Elke gemeente is verplicht vanuit de WMO om onafhankelijke mantelzorgondersteuning aan te bieden. Echter mag elke gemeente hier zelf een invulling aan geven. Voor de mogelijkheden kunt u met uw gemeente contact opnemen.

Particulier

Als u geen recht hebt op een vergoeding zoals hierboven genoemd, geldt er een uurtarief. Dit is afhankelijk van de te verrichten werkzaamheden.

Adult and children hands holding paper family cutout, family home, foster care, homeless support concept
Meer weten?

Neem contact op


Ghislaine Wolters | 06 22 40 53  75 | info@woltersmzm.nl
Torenroth 2, 6039 HA Stramproy

Scroll naar top